Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „Lovely Girl“, ITEM NO: 1535138240

Vytvořeno: 24. 6. 2013 Poslední aktualizace: 24. 6. 2013
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
Panenka „Lovely Girl“,  ITEM NO: 1535138240, EAN: 8595586351384
 
                                                                                                        Style, Happy every day set
 
 
Výrobce/ Dovozce/Země původu: neuvedeni / Čína
 
Distributor dle značení: NEVA INVEST. s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00  Praha 8 – Libeň,
IČ: 24673749 (dle sdělení jednatele společnosti došlo k zneužití názvu firmy)
Prodejce: Duong Pham Tung, Lipová 1497, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, IČ: 48972975
Provozovna: Textil. Hračky, pasáž Černý kůň, Masarykovo náměstí 65/22, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 13,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm se světlými dlouhými vlasy staženými do ohonu; oblečená do krátkých růžových šatů s třpytkami a s ramínkem za krk; obutá v růžových střevíčcích. Panenka je balena do papírového kartonu s růžovo-fialovým potiskem a plastovým průhledem. Na přední straně obalu jsou pouze anglické texty (Style, Lovely Girl, Happy every day set), na zadní straně je piktogram vyjadřující nevhodnost výrobku pro děti do 3 let, piktogram značky shody CE a Zeleného bodu.  Na zadní stranu kartonu je dolepena bílá etiketa s českým a slovenským chybným názvem (PALENKA), upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, pokyny k použití, čarový (EAN) kód, kód výrobku, označení země původu (vyrobeno v P.R.C. – tedy v Číně), uvedení údajného distributora (jednatel firmy upozorňuje na zneužití jména společnosti) a další piktogramy (m.j. Zelený bod a značka shody CE).
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy