Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Lovely DOLL

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 9. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Lovely DOLL
údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, ITEM NO: TNBL8919-22
EAN: 6999200015942 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Zadd: TN s.r.o., Libušská 319, Praha 4

Distributor: Gunar Praha s.r.o., Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 03745384

Prodejce: Mi & Vi. Plus s.r.o., Brněnská 61/126, 682 01 Vyškov, IČO: 05366305

(prodejna: Obchodní dům Rodina, Kostelní 22/1, 682 01 Vyškov)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 28,4 ± 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko), s výraznýma očima a různobarevnými namalovanými vlasy, o velikosti cca 13 cm, balená v plastovém obale se štítkem z papírového kartonu. Panenka je balena s příslušenstvím (např. plastová různobarevná vanička, plastový balónek na tyčce a sprchový set). Panenka je oblečené v různobarevných šatech-overalech, event. s plastovým dudlíkem a s čepičkou na hlavě. Na přední straně papírového kartonu je uveden text identifikující výrobek (Lovely DOLL) a další anglické texty, obrázky sedících panenek a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Dále se zde nachází údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a další cizojazyčná upozornění. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO: TNBL8919-22, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE.