Stanovení nebezpečného výrobku: panenka LOVELY Baby Beautiful, NO.2018

Vytvořeno: 2. 3. 2016 Poslední aktualizace: 2. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

LOVELY Baby Beautiful, NO. 2018
(značení dle dolepené etikety: Panenka – Bábika, č. výrobku: 2018, EAN: 8592386031140)

 

Výrobce/ Země původu: Shunxin Toys Factory, Chenghai, Shantou, Guangdong/ Čína
Dovozce: LAMPS, a.s., Ve Žlíbku 2906/1b, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 26723662
Distributor: MaJa Toys s.r.o., 391 72 Sudoměřice u Bechyně 16, IČ: 26043858
Prodejce: Eva Dupalová, Čs. armády 340, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 16060318

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 15,7 % hm. a v tělíčku panenky v množství 10,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada plastového miminka s doplňky (chodítko nebo sedačka z tyrkysového a růžového plastu). Panenka je oblečena do krátkých kalhotek s tričkem bez rukávů v růžových barvách s obrázkem a potiskem bez čepičky nebo do kalhotek a trička s dlouhým rukávem v barvě bílé a růžové s čepičkou. Každá sada je uložena v plastové průhledné krabičce na kartonovém podkladu. Na čelní straně výrobku se nachází jeho anglický název a číselný symbol výrobku určeného pro děti nad 3 roky (3+). Na dně kartonu je uveden kód výrobku, značka shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, anglické texty (země původu, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let kvůli nebezpečí udušení malými částmi – vyjádřeno také 2 × piktogramem, upozornění, že obsah výrobku a barevné provedení se může lišit) a další texty v neevropských jazycích. Na zadní straně je nalepena bílá papírová etiketa s českými a slovenskými texty (název výrobku, dovozce, varování, pokyny a symboly pro údržbu, upozornění, že výrobek se může od zobrazení lišit, kód výrobku, čarový – EAN – kód, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy