Stanovení nebezpečného výrobku: panenka LAZY TOWN, NO. WJ002

Vytvořeno: 21. 12. 2022 Poslední aktualizace: 21. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka LAZY TOWN, NO. WJ002
údaje na dolepené etiketě: PALENKA, DKP8-443
EAN: 8877544114430 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: Daenerys s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha – Stodůlky, IČO: 07302479
Dovozce dle značení: TRAN MINH HAI KOLÍN
Prodejce: DDD Centrum s.r.o., Dobevská 875/5, 143 00 Praha 4, Kamýk, IČO: 24312550
(prodejna: DDD Centrum, V01, Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,32 ± 4,26 % hm. a ruka panenky obsahuje DEHP v množství 1,89 ± 0,38 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka podle filmové postavy ze seriálu LAZY TOWN (Stephanie), vysoká cca 28 cm, s kratšími, barevnými vlasy na mikádo a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (např. plastová kabelka). Na přední straně skládačky je text identifikující výrobek (LAZY TOWN), další texty v anglickém jazyce a fotografie dívky s barevnými vlasy. Na zadní straně skládačky je text identifikující výrobek a další anglické texty, fotografie dívky (Stephanie) s barevnými vlasy, dvou mužů (sportovec Sportacus a Robbie Rotten) a obrázek vzducholodě. Na bočních stranách skládačky jsou fotografie muže s brýlemi (Sportacuse) a text identifikující výrobek (LAZY TOWN). Na spodní straně skládačky jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO. WJ002, údaj o zemi původu, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bílé dolepené etiketě je uveden chybný český název výrobku (PALENKA), kód DKP8-443, údaj o zemi původu, o dovozci a neexistující EAN kód. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.