Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS, HAPPY PARTNER, No.LQ-6

Vytvořeno: 21. 9. 2020 Poslední aktualizace: 5. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
Panenka L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS, HAPPY PARTNER, No.LQ-6

údaje dle značení na dolepené etiketě: CZ PANENKA, Model KT-2201

EAN: 8618000022018 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: AXEO PLUS SPOLKA Z O. O., SMOLNA 13/40600-375 WARSZAWA, Polsko

Distributor (dle nabývacího dokladu): AI & AM Cooperation s.r.o., Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3, IČO: 040 52 889

Prodejce: Thi Kim Phuong Nguyen, Kigginsova 1514/8 627 00 Brno- Slatina, IČO 279 45 855

(prodejna: Tržnice hala 5, P02/5, Olomoucká 1193/61a, 627 00 Brno)

 

Riziko obsahu di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,7 ± 8,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a výraznýma barevnýma očima, s  plastovými vlasy v různých barvách a tvarech (např. červené, modré, růžové). Panenky jsou oblečené v různobarevných šatech a jsou zabaleny v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS, CHARM IS INFINITE, HAPPY PARTNER, FASHION), fotografie panenky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek a zipu se srdíčkem, anglické texty, čísla, kód výrobku, No. LQ – 6, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód KT-2201, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaje o dovozci, upozornění v českém jazyce (včetně nevhodnosti výrobku pro děti mladší 36 měsíců), označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na spodní straně skládačky je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic a další cizojazyčná upozornění. Na bočních stranách jsou fotografie panenek, obrázek zipu se srdíčkem a anglické texty. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Přílohy