Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS, HAPPY PARTNER, No. 1886

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 9. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS, HAPPY PARTNER, No. 1886
údaje dle značení na dolepené etiketě: plastové hračky, ITEM NO: HD-5162, 3-324-26
EAN: 8590861770317 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TB-domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4

Distributor dle nabývacího dokladu: ADAPTA, spol. s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9– Běchovice, IČO: 41327373

Prodejce: Thi Minh Ty Tran, Bohuslavice 4229, 695 55 Kyjov, IČO: 88614484

(prodejna: Obchodní dům SLUNCE, Národní třída 390/1, 695 01 Hodonín)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 9,90 ± 3,96 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a výraznýma očima, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem a s doplňky (např. plastový hřeben ve tvaru mořské hvězdice). Na přední straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (L. O L. SURPRISE, LIL SISTERS), fotografie panenky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek a zipu, texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku No.1886, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (plastové hračky), kódy ITEM NO: HD-5162, 3-324-26, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na spodní straně skládačky je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a další cizojazyčná upozornění. Na bočních stranách jsou obrázky panenek a zipu se srdíčkem a texty identifikující výrobek. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.