Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L. O. L. SURPRISE, HAPPY EVERY DAY, NO. D1108

Vytvořeno: 8. 11. 2022 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka L. O. L. SURPRISE, HAPPY EVERY DAY, NO. D1108
EAN kód: neuveden


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: VENTAS TEXTIL s.r.o., nám. 14.října 1307/2, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČO: 07577788
Prodejce: Van Du Le, Brněnská 231, 669 02 Suchohrdly, IČO: 28064054
(prodejna: OBCHOD SOS, Dr. M. Horákové 2368/5a, 669 02 Znojmo)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,2 ± 13,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 15 cm, s  výraznýma očima a s  různobarevnými plastovými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (L. O. L. SURPRICE!, HAPPY EVERY DAY), obrázek panenky, rozpůleného srdce a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek a rozpůleného srdce, texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku NO. D1108, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.