Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE, No. 1833

Vytvořeno: 12. 9. 2019 Poslední aktualizace: 12. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE, No. 1833

údaje dle značení na dolepené etiketě: Hračky

EAN: 5421880684138 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: Asia zboží s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10, IČO: 07990405 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Dovozce dle značení: L&T s.r.o., 319, Libušská.prahač4 (firma neexistuje)

Prodejce: Van Hoai Phan, Husova 97, 464 01 Frýdlant, IČO: 66419719  (prodejna: Tržnice, Husova 97, 464 01 Frýdlant)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 14,6 ± 2,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká 11 cm, s dlouhými vlasy, velkou hlavou, výraznýma očima a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou obrázky panenky a zipu s květinou, anglické texty identifikující výrobek (L.O.L. SUPRISE!) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenky a srdíček, anglické texty, údaj o zemi původu, kód No. 1833, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český text identifikující výrobek (Hračky), neexistující EAN kód, země původu, údaje o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami a označení shody CE. Na bočních stranách skládačky jsou obrázky panenek, zipu s květinou a srdíčky, anglické texty a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy