Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET’S BE FRIEND! 45 + COLLECT

Vytvořeno: 22. 7. 2019 Poslední aktualizace: 22. 7. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky DEHP obsažené ve výrobku: 

 

 

panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET’S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT

EAN: 7890000839884 (neexistuje)

 

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: transport asia food s.r.o., tř.Budovatelů 2321/96, 434 01 Most, IČO: 07389515 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Prodejce: Van Tien Doan, Brandtova 3266/12, 400 11, Ústí nad Labem, IČO: 28021801                                                                  (prodejna: AD Supermarket, Mírová 2861/6, 400 11, Ústí nad Labem)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Lahvička na pití panenky obsahuje DEHP v množství 13,8 ± 2,8 % hm. a doplňky obsažené v plastové kouli obsahují DEHP v množství 4,23 ± 0,85 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada obsahuje barevnou plastovou panenku, různobarevnou láhev na pití a doplňky v plastové černé kouli s různými nápisy. Sada je balena v blistru. Na barevném papírovém kartonu se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty (L.O.L. SUPRISE!, CONFETTI POP, UNBOX ME!, LET ME OUT OF HERE!, LET’S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT), obrázky panenek a zipu se srdíčkem. Na zadní straně se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty, obrázky panenek, zipu se srdíčkem (popř. obrázek různých doplňků pro panenku). Dále je zde uveden údaj o zemi původu, neexistující EAN kód, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Podle informace majitele práv duševního vlastnictví, společnosti MGA Entertainment NL, se jedná o padělek neznámého původu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy