Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Jing Ping Mei Shao Nv, NO.AH2618490

Vytvořeno: 5. 1. 2018 Poslední aktualizace: 5. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

PANENKA JING PIN MEI SHAO NV

název dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: AH2618490

EAN: 6927833184902 (kód neexistuje)

 

Výrobce / země původu: neuveden /Čína

Dovozce dle značení: DANA CZ (v živnostenské rejstříku uvedeno DANA CZ s.r.o., U Sýpky 1, 664 61  Rajhradice)

Ditributor: CPM spol. s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha 10- Strašnice, IČ: 48949469

Prodejce: ONDRA VP12 s.r.o., Třídy B. Smetany 1463, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 05815665

(prodejní sklad, 28. října 152, 378 06 Suchdol nad Lužnicí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 5,20 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 24 cm, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka je zabalena v uzavřeném mikrotenovém sáčku s obrázkem hlavy panenky, ev. s doplňky (hřeben, kabelka). V horní části obalu jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek (JING PIN MEI SHAO NV), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název (PANENKA), ITEM kód a neexistující EAN kód, země původu (Čína), dovozce a další informace v českém jazyce s chybami (Hračka není vondná pro děti od 3 let obsanui zmué části). Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy