Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka HENGFA, Happy day, NO.798

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 22. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

HENGFA, Happy day, NO. 798

název dle značení na dolepené etiketě: CZ  panenka, 6B 6675-2003

EAN: 1225222025016 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Chenghai Shanton, Province Guangdong, Průmyslová zóna/Čína

Dovozce: neuveden

Distributor/ prodejce dle značení: Van Chinh Phi, Hošťálkovo náměstí 139, 43801 Žatec,

IČ: 48685585 (prodejna: Samoobsluha, Hošťálkovo náměstí 139, Žatec, okr.Louny)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 10,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 11 cm, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka je zabalena v uzavřeném mikrotenovém sáčku. V horní části obalu jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek (HENGFA, Happy day), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Dále je zde uveden symbol Zeleného bodu, označení shody CE a kód NO.798. Mikrotenové sáčky s panenkami mohou být připevněny na barevném kartonu. Na kartonu je uvedeno označení shody CE, recyklační symbol a značení o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem),  země původu a kód NO.798. Na kartonu je nalepená bílá etiketa, kde je uveden český název (panenka), výrobce, pokyny k údržbě a další nepříliš srozumitelné informace (tento produkt není do vody nebo použití ve vlhkém prostředí, ABS šetrné k životnímu prostředí materiál, standartní: 6B 6675-2003, neexistující EAN kód) a značení výrobku nevhodného pro děti do 3 let (piktogramem), symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy