Stanovení nebezpečného výrobku: panenka HAPPY PARTNER!BEAUTY GIRL, L.O.L. SURPRISE!, LIL SISTERS, No.2085

Vytvořeno: 19. 10. 2018 Poslední aktualizace: 19. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka HAPPY PARTNER! BEAUTY GIRL, L.O.L. SURPRISE!, LIL SISTERS, No.2085

název dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO:TT7246K34/ ITEM NO:TT6247K32

EAN: 8597246180006, 8596247180008 (kódy neexistují)

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, Písnice 142 00 Praha 12, DIC: CZ24829773 Cešká Repblika (IČO: 24829773 patří firmě GEPE s.r.o., která ukončila živnostenskou činnost)

Distributor dle daňového dokladu: Havico Trade s.r.o., Stachova 51/5, 149 00 Praha – Háje, IČO: 05879256 (provozovna není evidována)

Prodejce: Cao Hoa Nguyen, Sadová 301, 382 11 Větřní, IČO: 62399969                                                                (provozovna: Textil, smíšené zboží, Náměstí 15, 382 26 Horní Planá)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou hlavou a výraznýma očima, vysoká cca 23 cm s dlouhými různobarevnými vlasy a s barevnými šaty, panenka má na zádech vylisovaný text MADE IN CHINA. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou uvedeny anglické texty (HAPPY PARTNER! BEAUTY GIRL, L.O.L. SURPRISE!, LIL SISTERS), symbol upozorňující na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+) a obrázek panenky. Na zadní straně se nacházejí obrázky panenek a zipu, anglické texty, tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, kód No.2085 a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Na kartonu je nalepena bílá etiketa s českým názvem (PANENKA), kódem ITEM NO:TT6247K32, s informačními českými texty s chybami (Upozornění:Hračka není pro děti do 3 let Hračka se nehodí pro děti mladši tři let.poněvadž malé díly můžou být polknuté nebo vdechnuté), neexistujícím EAN kódem, distributorem, zemí původu, upozorněním ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označením shody CE, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách se nacházejí obrázky panenek a anglické texty. Na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy