Stanovení nebezpečného výrobku: panenka HAPPY PARTNER! Love Fashion, No. 2021

Vytvořeno: 9. 11. 2021 Poslední aktualizace: 9. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka HAPPY PARTNER! Love Fashion, Beautiful Baby, No. 2021

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q2322-8, Q2322T1H1920K10

EAN: 8591900023227 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle značení/ distributor dle nabývacího dokladu: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4, Česká republika/ Fanta Reality s.r.o., Záhřebská 562/41, 120 00 Praha – Vinohrady, IČO: 08378452
Prodejce: Jiří Matiska, Loučka 211, 756 44, IČO: 60940883
(prodejna: Bednářův cenový ráj, Vše nej za 39,-, Zašovská 251/7, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 38,5 ± 15,4   % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 8 cm, s dlouhými různobarevnými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (HAPPY PARTNER!, Love Fashion, …Beautiful Baby…), obrázek panenky se zvířátky (kuřátko, králík), s nanukem v ruce, s ozdobou ve tvaru srdce ve vlasech a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek květin a panenky s ozdobami ve tvaru srdce ve vlasech, texty identifikující výrobek, další texty a kód No. 2021, dále je zde dolepená bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (panenka), kódy Q2322-8, Q2322T1H21920K10, upozorněním v českém jazyce, včetně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), neexistujícím EAN kódem, údajem o zemi původu, distributorovi, označením shody CE, symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na spodní straně skládačky je uveden údaj o zemi původu, vícejazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na horní straně jsou uvedené texty identifikující výrobek a obrázky květin, na bočních stranách se nachází anglické texty, obrázky květin, srdcí, motýlů a panenky.

 

Přílohy