Stanovení nebezpečného výrobku: panenka HAPPY PARTNER !, FASHION GIRLS, No.2086

Vytvořeno: 24. 8. 2022 Poslední aktualizace: 31. 8. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka HAPPY PARTNER !, FASHION GIRLS, No.2086
údaje na dolepené etiketě: plastové hračky, ITEM NO:TB-3148, 3-144-42.4
EAN: 8591016031482

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: CR, TB-domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4

Distributor dle nabývacího dokladu: ADAPTA, spol. s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11 Praha – Běchovice, IČO: 41327373

Prodejce: Thi Minh Ty Tran-PFO, Bohuslavice 4229, 695 55 Kyjov, IČO: 88614484

(prodejna: Obchodní dům SLUNCE, Národní třída 390/1, 695 01 Hodonín)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 42,2 ± 16,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty (event. s doplňky – šaty, plastová kabelka, boty). Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky se nachází obrázek panenky, barevných růží s mašlí a motýlů, texty identifikující výrobek (HAPPY PARTNER ! FASHION GIRLS), další texty v anglickém jazyce a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+AGES). Na zadní straně skládačky se nachází obrázek panenky v kulatém rámečku, barevné květy růží, mašle a motýli, texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.2086, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (plastové hračky), kódy ITEM NO:TB-3148, 3-144-42.4, EAN kód,  upozorňující a varovné texty v českém jazyce s chybami, údaj o dovozci a o zemi původu, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).