Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Happy girl, Beautiful girl, Style Fashion

Vytvořeno: 16. 1. 2018 Poslední aktualizace: 16. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

         Panenka Happy girl, Beautiful girl, Style Fashion   

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, 00410076

EAN: 8592190041762 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Wellmax Trading Ltd., 2/F., Manley Tower, 828 Cheung Sha Wan Road, Chcung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong /Čína

Dovozce dle značení /distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 60200 Brno, IČ: 28268164

Prodejce: KYH s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 01854453 (prodejna „obchodní centrum K-Shop“, náměstí Milady Horákové 1359/7, 360 01 Karlovy Vary)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 19,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka je vysoká cca 10 cm, s barevnými textilními šaty, ev. s motýlkem jako ozdobou na šatech a dlouhými vlasy. Panenka má výrazné oči (modrozelené). Je balena v průhledné plastové krabičce, s barevnými anglickými texty identifikující výrobek (Style Fashion, Beautiful girl, Happy Girl). Na bílé nalepené etiketě je uveden název v českém a slovenském jazyce (Panenka/ Bábika), číselný kód 00410076, dovozce, výrobce a upozorňující české texty (UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro děti do tří let, hrozí spolknutí malých částí. Před předáním hračky dítěti odstraňte veškeré součásti obalu. Obal by měl zůstat zachován, obsahuje důležité informace. Barvy se mohou lišit od vyobrazeného. Země původu Čína.). Dále jsou zde uvedeny upozorňující texty ve slovenském jazyce, neexistující EAN kód, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy