Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Guangda Little Angel

Vytvořeno: 12. 4. 2016 Poslední aktualizace: 12. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Guangda Little Angel
(panenka)

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno
Země původu: Čína
Prodejce: Tram Duong Van, Jiráskova 1403/97, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 65614682

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka cca 11 cm vysoká s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy, účesy, oblečení, obuv). Panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední, zadní straně a víku krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky jsou uvedeny různé kódy, upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také symbolem 3+), země původu. Na víku krabičky je uvedena značka shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a piktogram o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy