Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Guang Da, Pretty Girl knockout, No.607

Vytvořeno: 28. 10. 2021 Poslední aktualizace: 29. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Guang Da, Pretty Girl knockout, No.607

údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK3122

EAN: 8808311853849 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: Leduco s.r.o., Libusska 319, 142 00 Praha 4 (dle živnostenského rejstříku Garva.diamonds s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 04171829)
Prodejce: Thi Thu Tran, Dlouhá 99, 383 01 Prachatice – Prachatice I, IČO: 06715079
(prodejna: Večerka, Velké náměstí 41, 383 01 Prachatice I) 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 26,07 ± 5,21   % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 17 cm, s dlouhými různobarevnými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Guang Da, Pretty Girl knockout) v různobarevném provedení a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek zámku a květin v okrasném oválu na různobarevně provedeném pozadí, text (Charm is infinite) a další texty, údaj o zemi původu, kód No. 607, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na horní části skládačky je uveden text identifikující výrobek, na bočních stranách jsou uvedeny další anglické texty, na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá etiketa s uvedeným kódem ITEM NO :HK3122, upozorněním v českém jazyce, včetně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), neexistujícím EAN kódem, údajem o zemi původu, dovozci, označením shody CE, symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy