Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Guang da Mermaid, NO.700, 700A

Vytvořeno: 3. 3. 2017 Poslední aktualizace: 3. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Guang da Mermaid, NO.700, 700A

značení dle dolepených etiket: PANENKA, ITEM NO:MH 416 114,

EAN: 8418814161145 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce: MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Prodejce: Loan Tran Thi Thanh, nám. T. G. Masaryka 107, 464 01 Frýdlant, IČO: 27163938                           (provozovna: Obchodní centrum AAA, Havlíčkovo náměstí 1765, 511 01 Turnov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 16,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Jedná se o plastovou panenku cca 15 cm vysokou v různém barevném provedení v papírové skládačce opět různého barevného provedení. Na obale se nachází nápisy identifikující výrobek a zemi původu a anglické upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem). Na obal jsou dolepeny etikety s českými texty – názvem, zemí původu, neexistujícím dovozcem, upozorněním na nevhodnost hračky pro děti do 3 let a dalším varováním ve špatně srozumitelné češtině („hrozi nebezpeči současti použivá ne k učelu k ne muž je určena“). Na etiketách se dále nachází alternativní kód výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy