Stanovení nebezpečného výrobku: panenka GIRLZ

Vytvořeno: 8. 11. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

GIRLZ, new toys, Girl´s Cosmetic Set, NO. 8804

(značení dle dolepené etikety: panenka, ITEM NO: TT1346K30,

EAN: 8591346158149– kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Van Hai Tran, Vilová I 222, 252 50 Vestec, IČO: 04486480                                                                   (provozovna: Obchodní dům, Palackého nám. 21, Polička)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 4,83 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s různě upravenými a barevnými vlasy vysoká cca 17 cm, oblečená do různých šatů. Panenka je společně se smyčcovým hudebním nástrojem uložena v blistru připevněném na barevný karton. Na kartonu jsou uvedeny anglické nápisy identifikující výrobek (mj. značení Cosmetic Set – kosmetická sada, přestože se o takovou sadu nejedná), zemi původu, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem, upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a graficky symbolem 3+AGES), označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na papírové dolepené etiketě se nachází český název výrobku vč. kódu, označení země původu, neexistující čárový (EAN) kód a další texty psané špatnou češtinou (Nevhodné pro děti do 3 let, z duvodu nebezpečí vzdechnutí malých části nebezpečí polykán. K odstranění hačky z obalu prosím opatrně oddělit pomocí nuzěk obalově mateuály nejsou sočasti hačky, proto musí být kvůli be pečnosti dětí zlikvidovat.). Dále se na etiketě nachází označení shody CE, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy