Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka GIRL FASHION Series, POP GIRL, NO.YX014

Vytvořeno: 24. 1. 2018 Poslední aktualizace: 24. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka GIRL FASHION Series, POP GIRL, FRAGANTLY MODERN MEMORIES, NO.YX014

                                                                                                                                                             název dle značení na dolepené etiketě: Barbie 1KS, A9255D3V240A201

                                                                                                                                                                                                            EAN: 8590042092559 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: GINEVRA s.r.o., náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ:28201272              (firma je dle živnostenského rejstříku v likvidaci)

Distributor: neuveden

Prodejce: Duy Hung Tran, Náměstí Míru 9, 387 73 Bavorov, IČ: 27965015 (prodejna Textil, obuv, domácí potřeby, drobné zboží, 384 86 Vacov 20)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 9,54 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie, vysoká cca 26 cm, s dlouhými vlasy a v textilním oblečení různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (GIRL FASHION, POP♥GIRL, The most popular gitts for children!, Lots of fun style, FRAGRANTLY MODERN MEMORIES) a číselný symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně kartonu je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (piktogram), číselný kód NO.XY014, země původu (MADE IN CHINA). Na bílé nalepené etiketě je uveden český název (Barbie 1 KS), číselný kód A9255D3V240A201, neexistující EAN kód, dovozce, upozorňující české texty (Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let, protože obsahuje malé části. Nebezpečí polykání!). Dále je zde uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na spodní straně kartonu jsou uvedena upozornění v různých jazycích, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy