Stanovení nebezpečného výrobku: panenka GIRL FASHION, NO.8668

Vytvořeno: 4. 12. 2020 Poslední aktualizace: 4. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka GIRL FASHION, NO.8668

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM No: T18704

EAN: 8006030087044 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY CUANGDONG PROVINCE CHINA/ Čína

Distributor dle značení: GEPE S.R.O., BERLINSKÁ 1491/9, 10200_PRAHA 10  (firma neexistuje)

Dovozce dle nabývacího dokladu: Lembrosarie s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 08807426 (firma je nedohledatelná, nesídlí na uvedené adrese)

Prodejce: LYTAM s.r.o., Tatarkova 721/24, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO: 05756235

(prodejna: Prodejna smíšeného zboží, Dobrovského 36/3, 741 01 Nový Jičín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,3 ± 13,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (plastová kabelka, boty, nášnice, náhrdelník a náramky). Na přední straně skládačky jsou obrázky růží, text identifikující výrobek (GIRL FASHION), další texty (The Beautiful, WISHING YOU WORLD OF HAPPINESS AND LOVE ALL YOUR DREAMS COME TRUE, FASHION BEAUTIFUL MORE POPULAR AND HAPPY GROWTH OF GOOD PARTNERS) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky ve slunečních brýlích, texty např. (FASHION, FASHION DOLL, BEAUTIFUL MORE POPULAR) a další anglické texty, údaj o zemi původu a kód NO.8668. Na bočních stranách je obrázek střevíce, kabelky, texty identifikující výrobek a další anglické texty. Na vrchní straně skládačky jsou texty (GIRL FASHION, WISHING YOU A WORLD OF HAPPINESS AND LOVE AS ALL YOUR DREAMS COME TRUE). Na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM No: T18704, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, výrobci a distributorovi, upozornění v českém, polském a slovenském jazyce, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy