Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka GIRL BEAUTIFUL, Flower language, No 097

Vytvořeno: 10. 12. 2019 Poslední aktualizace: 10. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

    panenka GIRL BEAUTIFUL, Flower language, No 097

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKY, E11263D1V864A104

EAN: 8590042112639 (neexistuje)

 

Výrobce / země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení na etiketě: INDO INTERNITY S.R.O., Libušská 319/126, Praha 4, 142 00 Czech Republic

Distributor dle nabývacího dokladu: ZX GROUP s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2,   IČ: 46901710

Prodejce: H-SLUNCE, s.r.o., Velkopavlovická 4071/23, 628 00 Brno – Židenice, IČ: 05691885 (prodejna: H-Slunce, Mladotické nábřeží 752, 763 21 Slavičín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 46,7 ± 18,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie) vysoká cca 15 cm s dlouhými vlasy a barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky se nachází text identifikující výrobek v anglickém jazyce (GIRL BEAUTIFUL), obrázek tulipánů, srdíček a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky a tulipánů, nápis (Flower language) a další anglické texty, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód No 097, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKY), kód E11263D1V864A104, neexistující EAN kód, údaje o dovozci a zemi původu, upozornění v českém jazyce, označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách skládačky jsou vyobrazené panenky a tulipány, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, název výrobku a další texty v anglickém jazyce. Na spodní straně skládačky jsou cizojazyčná upozornění.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy