Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS, NO.514

Vytvořeno: 23. 1. 2018 Poslední aktualizace: 23. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS, No.514

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, LT131

EAN: 7201110521666 (kód neodpovídá žádné zemi)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden  / Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: SAPACOM s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 03629244

Prodejce: PLUMP PEONY s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1-Staré Město, IČ: 04700431 (prodejna Potraviny KOKI, 398 04 Čimelice 279)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 16,9  % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 17 cm, s dlouhými vlasy a v plastovém oblečení různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem s obrázkem hlavy panenky. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (GD Guang Da, Dance of youth, FASHION PRINCESS) a číselný symbol 3+. Na spodní straně kartonu je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (piktogram). Na zadní straně kartonu je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu a číselný kód No.514, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bílé nalepené etiketě je uveden český název (Panenka) a číselný kód LT131, dále varující české texty (Nevhodné pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí spolknutí), země původu, dovozce, označení shody CE a EAN kód, který neodpovídá žádné zemi.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy