Stanovení nebezpečného výrobku: panenka FRAGRANTLY MEMORIES, My iDea, Angelic Girl, FASHION, FASHIONABLE COLOUR, No.8188

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

FRAGRANTLY MEMORIES, My iDea, Angelic Girl, FASHION, FASHIONABLE COLOUR, No.8188 (panenka)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor/ Prodejce: Vinh Hoang Van, tř. Masarykova 135, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 69351864

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 28,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm s dlouhými světlými vlasy v šatech různých barev. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částí (nebezpečí udušení) (3+; vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. České značení chybí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy