Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashjon, Charm is infinite, Beautiful, No.8152

Vytvořeno: 28. 3. 2019 Poslední aktualizace: 28. 3. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Fashjon, Charm is infinite, Beautiful, No.8152

údaje dle značení na dolepené etiketě: Plyšové hračky, LT2320

EAN: 6918232081527 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Lam Tran Thanh, Žitavská 92, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 68978561 (prodejna: Tržnice, Husova 115, 471 24 Mimoň)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,5 ± 3,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká 19 cm, s dlouhými vlasy, výraznýma očima a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek hlavy panenky, texty identifikující výrobek (Fashjon, Charm is infinite, Beautiful) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou obrázky motýlů a květin, anglické texty, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód No.8152, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český chybný text identifikující výrobek (Plyšové hračky), kód LT2320, neexistující EAN kód, země původu, údaje o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE. Na bočních stranách skládačky jsou obrázky motýlů, květin a anglické texty. Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy