Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293

Vytvořeno: 12. 10. 2021 Poslední aktualizace: 12. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, ITEM NO: HA1531, 5-200-14

EAN: 8419293250566 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Jain Xiong Da, Trading Center, Building 10, Nan Ge Yang, Chenghai, Shantou, Guangdong/ Čína
Dovozce dle značení: Asia zboží s.r.o.
Prodejce: LYTAM s.r.o., Tatarkova 722/24, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO: 05756235
(prodejna: LILY MÓDA, Masarykova 200, 763 26 Luhačovice) 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 45,9 ± 18,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, AND HAPPY GROWTH OF GOOD PARTNERS), fotografie panenky a obrázek mašle a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky v klobouku a mašle, fotografie dvou panenek v různobarevném oblečení, text identifikující výrobek a další texty (FASHION BEAUTIFUL MORE POPULAR, FASHION DOLL), údaj o zemi původu, kód NO.9293, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (Panenka) a kódy ITEM NO : HA1531 a číselným kódem 5-200-14. Dále je zde uveden neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, dovozci a výrobci, upozornění v českém jazyce s chybami, včetně informace, že výrobek je vhodný  pro děti od 18 měsíců (piktogram na výrobku však upozorňuje, že výrobek je nevhodný pro děti do 3 let), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na horní straně skládačky je uveden text identifikující výrobek, na spodní straně je vícejazyčné upozornění, ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bočních stranách jsou obrázky siluet panenky a řetízku se srdíčkem s kamínkem, texty identifikující výrobek, další texty a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic.

Přílohy