Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Fashion girl, NO.825

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 22. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 Panenka Fashion girl, NO. 825

název dle značení na dolepené etiketě: PANENKY

EAN: 8623322306081 (kód neodpovídá žádné zemi)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: 319 Libušká Praha 4 CZ (firma neexistuje)

Distributor: BORIS CZ spol. s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha – Libeň, IČ: 25066749

Prodejce dle značení: Duc Anh Nguyen, Seifertova 464, 403 31 Ústí nad Labem- Neštěmice,

IČ: 28375459 (prodejna Drogerie a domácí ppotřeby, Seifertova 4, 403 31 Ústí nad Labem)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 10,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 28 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. V 1 krabici jsou 2 panenky. Panenky jsou baleny v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Fashion girl, My fashion, my happy!, Give you my love!, SWEET, BEATIFUL, Vogue, IS…FASHION), symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu (čina). Upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO.825 a EAN kód, který neodpovídá žádné zemi. Dále je na kartonu uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na kartonu je nalepena žlutá etiketa s českým názvem (PANENKY), s informačními českými texty s chybami (Sada obsahuje také další doplnky které se vám a panence budou hodit jako brýle, sponky atd., Nevhodné pro holčičky do 3 let, Nebezpečí polknuti nebo vdechnuti malých oddělitelných částí), země původu a dovozce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy