Stanovení nebezpečného výrobku: panenka FASHION GIRL Dreams THE MUSIC OF MY DREAMS

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 
FASHION GIRL Dreams THE MUSIC OF MY DREAMS, NO. 222
EAN: 8592190312053

Výrobce/ Země původu: Pak Tat Trading Co Crosscut 3, new area, Fengxing Road 1, Chenghai Area, Shantou SEZ, Guangdong, Čína
Dovozce/ Distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno, IČ: 28268164  
Prodejce: Tien Nguyen Phuc, Sídliště II 23, 251 68 Kamenice, IČ: 00871788 (provozovna: tržnice, 28. října 2850, Česká Lípa)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 5,23 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastové panenky cca 15 cm vysoké s dlouhými světlými vlasy jsou oblečeny v barevných šatech. Každá panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je uvedena země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3 a textem „AGES 3+“), značka shody CE, číslo šarže NO. 222, a dolepená papírová etiketa. Na víku krabičky je uveden symbol Zeleného bodu, symbol recyklace a piktogram o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě jsou uvedeny následující texty v českém a slovenském jazyce: název výrobku „00312005 Panenka v krabičce asst“, adresa výrobce a dovozce, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný do 3 let; upozornění na odstranění obalu z dosahu dětí, čarový EAN kód, symbol recyklace, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy