Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka FASHION Beauty, LOVELY GIRL, No.PF010

Vytvořeno: 4. 1. 2018 Poslední aktualizace: 4. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

      Panenka FASHION Beauty, LOVELY GIRL, No.PF010

  1. název dle značení na dolepené etiketě: DESC: panenka, ITEM NO: MH41679 EAN: 8418814160780 (kód neexistuje)

  2. název dle značení na dolepené etiketě: DESC: Sada gumiček na tvoření náramků, ITEM NO: MH-173358, EAN: 8418811733581(kód neexistuje)

     

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: 1) MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje), 2) MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: 1) HAVIMEX TRADE COMPANY s.r.o., Březová 1468/31, 182 00 Praha 8- Kobylisy, IČ: 49621840 (firma je vymazána z obchodního rejstříku dne 22. listopadu 2017),

          2) neuveden

Prodejce : 1) Thi Tuyet Mai Nguyen, Farské náměstí 81, 382 41 Kaplice IČ: 87867303 (prodejna textilu, obuvi a hraček, Linecká 216, 382 41 Kaplice),

       2) Nhat Linh Vo, Novoměstská 1435/55, 621 00 Brno- Řečkovice, IČ: 27949087 (prodejna- Nhat Linh Vo, Kolaříkova 1497/1, 621 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství od 8,86 % hm – 49,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 26 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s obrázkem panenky. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (FASHION, Beauty, LOVELY GIRL, INTERESTING SELECTION OF POPULAR NOVEL, DIFFERENT KINDS OF CLOTHES, COLLECT THEM ALL!), symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu a kód No.PF010. Na dolepené první etiketě je uveden český název (Panenka), kód ITEM NO: MH41678, neexistující EAN kód, země původu (Čína), dovozce, upozornění v českém jazyce s chybami (Hračka není vhodná pro děti do 3 let, hrozí nebezpečí, součástí používá se k účelům k ně muž je určena). Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na dolepené druhé etiketě je uveden český název identifikující výrobek (Sada gumiček na tvoření náramků), země původu, dovozce, upozornění v českém jazyce s chybami, kód ITEM NO: MH-173358, neexistující EAN kód, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy