Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashion Aagel Girls HAPPY, NO.125

Vytvořeno: 13. 10. 2022 Poslední aktualizace: 13. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion Aagel Girls HAPPY, NO.125
údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, XB-447
EAN: 8419822992523 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: Libušská 319, Praha 4, ČR (v ž.r. uvedená firma neexistuje)
Prodejce: Lenka & Honza s.r.o., Absolonova 2438/11, 680 01 Boskovice, IČO: 09282912
(prodejna: H & N Multimarket, Masarykovo nám. 25/26, 680 01 Boskovice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 31,8 ± 12,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a výraznýma očima, vysoká cca 13 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech, je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem a s doplňky (např. plastové lízátko, nanuk a zmrzlina). Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Fashion Aagel Girls HAPPY), další texty v anglickém jazyce (HAPPY CHILHOOD WITH ME TOGETHER), obrázky panenek a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek v různobarevných pětiúhelníkách a obrázek velké panenky uprostřed, texty identifikující výrobek a další texty v anglickém jazyce, kód výrobku NO.125 a údaj o zemi původu. Na boční straně sklídačky jsou obrázky panenek, anglické texty, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na spodní straně jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, včetně symbolu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód XB-447, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE.