Stanovení nebezpečného výrobku: panenka FANTASY COLOR EGGS, NO. 88325

Vytvořeno: 2. 12. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka FANTASY COLOR EGGS, NO.88325-

EAN: 2018038832522 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: CenturyRCmodel, s.r.o., Libušská 319, Praha 10, 10700, www.CENTURYRCMODEL.EU (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: ZARTHA CRISP s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00, Praha 6 – Řepy, IČO: 05193141

Prodejce: DANDYLAND s.r.o., Nad obcí I 369/14, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 26746468

(prodejna: Dandyland, 1. patro, Žižkovo náměstí 196, 391 43 Mladá Vožice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,26 ± 3,45 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 9 cm, typu, s dlouhými různobarevnými vlasy a šaty. Na hlavě má panenka připevněnou šnůrku k zavěšení. Panenka je uložena v plastovém vajíčku se spodní různobarevnou částí a horní průhlednou částí, bez značení. Barevná vajíčka s panenkou jsou vloženy do plastové podložky v otevřené papírové  barevné skládačce. Zde se nachází texty identifikující výrobek (FANTASY COLOR EGGS, OPEN THE SUPRISE IT!, EXPLORE THE MYSTERY TOGETHER) a další texty, uvedený počet kusů v balení (12 PCS), obrázky barevných vajíček se šipkami, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+AGES), údaj o zemi původu, kód NO.88325-, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě na zadní straně skládačky je uvedeno upozornění v českém jazyce týkající se nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částí a nebezpečí jejich vdechnutí, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a dovozci a označení shody CE.

 

Přílohy