Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fancy NANCY, No.8226

Vytvořeno: 18. 10. 2019 Poslední aktualizace: 18. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Fancy NANCY, ? Bag of FANCY, No.8226

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, LT379130

EAN: 6975420182268 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319 Praha 4, ČR (dle živnostenského rejstříku firma neexistuje)

Distributor: Asia zboží s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 07990405 (firma na uvedené adrese nesídlí, byl podán podnět živnostenskému úřadu)

Prodejce: Thanh Tung Tran, Hejdukova 25, 389 01 Vodňany I, IČO: 63513463                                             (prodejna: Potraviny Vodňany, Hejdukova 25, 389 01 Vodňany I)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,4 ± 4,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou, dlouhými vlasy a barevnými šaty, ev. s plastovým barevným páskem s ozdobou ve tvaru mašle a plastovými botami. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek panenky, motýla a kabelky, dále texty identifikující výrobek (Fancy NANCY, ? Bag of FANCY) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenky, duhy, barevných balónků a vlaječek, anglické texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód No.8226, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách jsou fotografie holčičky s panenkou, anglický text (I Giggle when I feel Better!), obrázky barevných balónků, dortu, lízátka, vlaječek a čajové konvice. Na horní straně je uveden text identifikující výrobek a na spodní straně skládačky jsou cizojazyčné upozorňující texty. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód LT379130, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a o dovozci a upozornění v českém jazyce.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy