Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka fairy, NO.LY-1881

Vytvořeno: 18. 1. 2018 Poslední aktualizace: 18. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka fairy, NO.LY-1881

název dle značení na dolepené etiketě: panenky, Item no: L5079/3/96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                EAN: 8602795396638 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: Solumneai s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje) 

Distributor: FORCAR s.r.o., Kolbenova 803/28, 190 00 Praha, IČ: 28490011

Prodejce: Long HD s.r.o., Za Hospodou 416/7, 102 00 Praha 10, IČ: 01824741 (prodejna Style, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 16,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s křídly, vysoká cca 29 cm, s dlouhými barevnými vlasy a barevnými šaty, které jsou na těle panenky namalovány. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem), ev. s doplňky (čelenka, náhrdelník, zrcátko, hřeben). Na papírovém kartonu je uveden anglický text identifikující výrobek (fairy), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), číselný kód NO.LY-1881, země původu (MADE IN CHINA), symbol 3+, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní straně kartonu je nalepena bílá etiketa s českým názvem (panenky), s číselným kódem item no: L5079/3/96, upozorňující texty v českém jazyce s chybami (Upozornění nebezpečí udušení, Malé kuli kuličky, Nevhodné pro děti do 3 let, Před předáním hračky děti odstrannte sponky avisa sponky avisačky, Čistit na dobře větraném místě), země původu, dovozce, neexistující EAN kód a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy