Stanovení nebezpečného výrobku: panenka FAIRIES, NO. 333

Vytvořeno: 6. 1. 2017 Poslední aktualizace: 6. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

FAIRIES, NO. 333

(značení dle dolepené etikety: panenka, ITEM NO: MP1087 5M240,

EAN: 8810876603500 – kód se nevztahuje k žádnému existujícímu státu)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: M&P GLOBAL s.r.o., Praha 4, ČR (V Obchodním rejstříku se nalézá firma tohoto jména v likvidaci, ale adresa nesouhlasí.)

Distributor/ Prodejce: Kschwend s.r.o., Salajní 849/35, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 29246415

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (víla s křídly) vysoká cca 23 cm v šatech a botách různých barev. Panenka je vložena do papírové skládačky s průhledným plastovým okénkem v čelní stěně. Na skládačce se nacházejí výhradně anglické a patrně arabské texty. Nápisy identifikují výrobek, jeho kód a zemi původu, obsahují upozornění před rizikem udušení kvůli obsahu malých částí a z toho plynoucí určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci, reklamní texty k výrobku ve špatně srozumitelné češtině (Toto je velmi zajímavý hračka, materiál je plast, může být sbírka článků, životní ozdoby nebo malé dárky.), upozornění na nebezpečí polknutí malých částí a s tím souvisejícím určením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy