Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka FAD GIRL, MAGIC GIRL, NO.807

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 20. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

FAD GIRL, MAGIC GIRL, Hong SHENG, NO. 807

EAN kód neuveden

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor/ prodejce dle značení: Van Chinh Phi, Hošťálkovo náměstí 139, 43801, Žatec, IČ: 48685585 (prodejna: Samoobsluha, Hošťálkovo náměstí 139, Žatec, okr. Louny)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 16 cm, bílé barvy pleti, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhlednou přední stranou. Na obale jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (MAGIC GIRL, Hong SHENG 3+, One of the most popular small hag, FAD GIRL). Dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu (country of origin: China), NO.807. Upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy