Stanovení nebezpečného výrobku: panenka EnchanTimals, NO. 1228

Vytvořeno: 6. 6. 2019 Poslední aktualizace: 6. 6. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, NO. 1228

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, TT7958K31

EAN: 8597958180004 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, Písnice 142 00 Praha 12 (uvedena pouze adresa firmy, na této adrese se nachází více fyzických a právnických osob)

Dovozce dle nabývacího dokladu: transport asia food s.r.o., tř.Budovatelů 2321/96, 434 01 Most, IČO: 07389515 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Prodejce: Xuan Huynh Le, Rooseveltova 2812, 272 01 Kladno, IČO: 27106802 (prodejna: Centrum levného nákupu, T.G.Masaryka 253, 272 01 Kladno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,9 ± 3,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka se zvířecím obličejem (např. panenka skunk) s dlouhými vlasy a  barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek panenek se zvířátkem, texty identifikující výrobek (EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je fotografie panenky se zvířátkem, anglické texty, údaj o zemi původu, dále je zde uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO. 1228, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český text identifikující výrobek (PANENKA), kód TT7958K31, neexistující EAN kód, země původu, údaje o distributorovi a upozornění v českém jazyce s chybami. Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách je obrázek panenky se zvířátkem a anglické texty identifikující výrobek. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy