Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Doctor, No.1826

Vytvořeno: 7. 10. 2022 Poslední aktualizace: 7. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Doctor, No.1826
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: PG698K43
EAN: 8592021006984 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Zhejing KG-Mart Trading Co., Ltd, NO 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang China/ Čína
Dovozce dle značení: First Power Company EV s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1-118 00 Malá Strana
Prodejce: Giang Dong Vu, 687 09 Boršice 57, IČO: 28044398
(prodejna: Večerka, 687 09 Boršice 57)
 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 29,1 ± 11,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu barbie), vysoká cca 30 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech (např. uniforma zdravotní sestry) a zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s bílou čepicí s červeným křížem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (Doctor) a další anglické texty (Let’s do a health check!, Play Being A Kid Doctor Oh Line!), obrázek panenky v uniformě zdravotní sestry s fonendoskopem a obrázek hmoždíře s červeným křížem, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenek v uniformě zdravotní sestry s fonendoskopem a další obrázky s lékařskou tématikou, text identifikující výrobek a další texty, kód výrobku No.1826, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na boční a horní straně skládačky je uveden anglický text (Doctor, Let’s do a health check!) a obrázek hmoždíře s červeným křížem, na spodní straně jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.