Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka DC SUPER HERO GIRLS, HARLEY QUINN, No.SH-11

Vytvořeno: 14. 8. 2018 Poslední aktualizace: 14. 8. 2018

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 Panenka DC SUPER HERO GIRLS, HARLEY QUINN, No.SH-11

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor: neuveden

Prodejce: Thi Hien Nguyen, Sokolovská 729/91, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČO: 26378574          (prodejna: Obchodní centrum COOP, Truhlářská 737/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 4,62 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 28 cm s dlouhými vlasy, barevnými šaty a s namalovanou čelenkou na čele. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně je uveden název výrobku (DC SUPER HERO GIRLS, HARLEY QUINN), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno číselným symbolem 3+) a obrázek panenek. Na zadní straně se nachází text identifikující výrobek a další cizojazyčné texty, obrázky panenek, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a kód No.SH-11. Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let kvůli obsahu malých částic (piktogram). Na bočních stranách skládačky se nacházejí cizojazyčné texty a obrázky panenek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy