Stanovení nebezpečného výrobku: panenka CRY Babys, NO.8851-

Vytvořeno: 29. 11. 2022 Poslední aktualizace: 29. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka CRY Babys, NO.8851-
údaje dle značení na dolepené etiketě:
Panenka, ITEM NO: TN1505-120
EAN: 6903282158145 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: TN s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacího dokladu: VENTAS TEXTIL s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 – Praha 5, IČO: 07577788
Prodejce: Van Du Le, Brněnská 231, 669 02 Suchohrdly, IČO: 28064054
(prodejna: OBCHOD SOS, Dr. M. Horákové 2368/5a, 669 02 Znojmo)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,9 ± 8,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko), o velikosti cca 20 cm, s velkou hlavou a výraznýma očima, zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. oblečená v různobarevném overalu s kapucí s ušima, balená s doplňky (např. barevná plastová láhev na pití, plastový dudlík). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (CRY Babys), obrázek dudlíku a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGE). Na zadní straně skládačky jsou fotografie panenek – miminek v různobarevných overalech s kapucí s ušima a fotografie dudlíku, text identifikující výrobek (CRY Babys), další text (LET’S BE FRIENDS!) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGE). Na bočních stranách skládačky jsou fotografie panenek – miminek, texty identifikující výrobek a další anglické texty. Na spodní straně skládačky je uveden kód výrobku NO.8851-, údaj o zemi původu, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO: TN1505-120, údaj o zemi původu, o dovozci, neexistující EAN kód a označení shody CE.