Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Charming Girl, Aesthetic Fashion, NO.TY-918

Vytvořeno: 17. 1. 2018 Poslední aktualizace: 17. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka CHARMING GIRLS, Aesthetic fashion, THE BABY OF HAPPINESS NO.TY-918

název dle značení na dolepené etiketě: panenka, ITEM NO: NM2557

EAN: 00420000025577

 

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: FORCAR s.r.o., Kolbenova 803/28, 190 00 Praha, IČ: 28490011

Distributor: neuveden

Prodejce: Long HD s.r.o., Za Hospodou 416/7, 102 00 Praha 10, IČ: 01824741 (prodejna Style, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie, vysoká cca 24 cm, s dlouhými vlasy a  textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (CHARMING GIRLS, Aesthetic fashion, THE BABY OF HAPPINESS, beautiful young girl in vogue) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedena země původu, číselný kód NO.TY-918, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na kartonu je nalepena bílá etiketa s českým názvem (panenka), s číselným kódem ITEM NO: NM2557, země původu, dovozce: CZ, EAN kód a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy