Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka Betty

Vytvořeno: 7. 4. 2014 Poslední aktualizace: 7. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka Betty, 188

značení dle 1. dolepené etikety: Panenka, B:192, Item No: 4921188, EAN: 8713149211887

značení dle 2. dolepené etikety: ITEM NO: TY12472, EAN: 6936298995107

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor: DAMA IMPEX s.r.o. v likvidaci, Charbulova 46, 618 00 Brno – Černovice, IČ: 26297906 (firma byla vymazána z obchodního rejstříku dne 31. 10. 2009)

Prodejce: Chi Tran Thai, Nad Libušským potokem 526/4, 142 00 Praha – Písnice, IČ: 25487752

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,6 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 10 cm vysoká s různě barevnými vlasy (např. blond, modré, fialové) a v různých šatičkách různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Na přední straně skládačky se nachází jen název výrobku, na zadní straně pak značka shody CE, varování před obsahem malých částí a z toho plynoucího nebezpečí udušení, určení výrobků pro děti nad 3 roky anglickým textem a piktogramem, piktogram Zeleného bodu, uvedení země původu a kód 188. Na zadní stranu skládačky jsou dolepeny dvě etikety s rozdílnými položkovými kódy výrobku (Item No) a různými čarovými (EAN) kódy. Na větší etiketě je dále uvedena jako distributor firma vymazaná z obchodního rejstříku již od roku 2009 (DAMA IMPEX s.r.o.), český název výrobku, kód B:192, země původu a české, slovenské a polské varování před nebezpečím vdechnutí malých dílků a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy