Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beryl, NO. L5723

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 26. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Beryl, NO. L5723

EAN kód: 8410033568712 (neexistuje)

 

Výrobce / země původu: P. R. C. / Čína

Dovozce/ distributor: neuveden

Prodejce: Le Hang Tran, Slovenská 760, 687 66 Strání – Květná, IČO: 05672295

(provozovna: potraviny-drogerie Můj obchod, Slovenská 427, 687 66 Strání – Květná)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 6,7 ± 2,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými různobarevnými vlasy, která je oblečená do kalhot a blůzky různých barev. Na nohou má boty. Panenka je balena v růžové papírové skládačce s průhledným průzorem z přední a levé strany. Na přední straně skládačky je uveden název výrobku (Beryl), obrázek hlavy panenky, cizojazyčné texty a informace, že výrobek není určen pro děti do 3 let (3+ WARNING). Na zadní straně se nachází název panenky (Beryl), obrázek panenky, text (The best gift for you, iots of fun combination, together with you in your happy childhood, in the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.) a označení šarže No.L5723. Na boční straně je obrázek siluety panenky. Na spodní straně je uveden údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem), označení shody CE, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a recyklační značka (Faltschachtel recyclingfahing).

Přílohy