Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty Style Charm, No. 8091

Vytvořeno: 19. 10. 2020 Poslední aktualizace: 19. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Beauty Charm style, FASHION SHOW, No.8091

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA Hračka KOČAR, NV2-71-100

EAN: 6913340711007 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: N & V company s.r.o., Libušská 319, Praha 4, Česká republika (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: luxury deluxe s.r.o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno – Židenice, IČO: 07191456

Prodejce: Richevy s.r.o., Olomoucká 1193/61a, 627 00 Brno – Černovice, IČO: 05732727

(prodejna: Tržnice hala 8, P 01/8, P 02/8, Olomoucká 61a, 627 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek z hlav panenek obsahuje DEHP v množství 32,8 ± 13,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Balení dvou plastových panenek vysokých cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy s ozdobou a s barevnými šaty. Panenky jsou baleny v barevné papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (šaty, plastové náušnice, náhrdelník, hřeben). Na přední straně skládačky jsou obrázky disko koulí, text identifikující výrobek (Beauty Charm style) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou fotografie panenek s ozdobami ve vlasech a texty (Beauty, FASHION SHOW, The Beautiful Girl!), údaj o zemi původu, kód No.8091, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem Na boční straně jsou fotografie panenek a texty identifikující výrobek. Na spodní straně skládačky jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na dolepené etiketě na zadní straně skládačky je uveden český název výrobku (PANENKA Hračka KOČAR), kód NV2-71-100, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami a označení shody CE.

Přílohy