Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty, No.PF013

Vytvořeno: 15. 3. 2018 Poslední aktualizace: 15. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Beauty, No. PF013

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle nabývacího dokladu: Sonicstar s.r.o., Pod Javory 1281/4, Praha 4, IČO: 05802270 (provozovna: Libušská 319, 142 00 Praha 4)

Prodejce: La Thavi s.r.o., Tatarkova 722/24, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO: 05266483  (prodejna: Nákupní ráj T&T, Kabátnická 3305, 434 01 Most)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 13,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm, s dlouhými vlasy a  textilními barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s obrázky dvou panenek, ev. s doplňky (textilní barevné šaty, vysoké plastové boty, kabelka, zrcátko). Na skládačce je uveden anglický text identifikující výrobek (Beauty) a symbol upozorňující na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+AGES). Na zadní straně skládačky jsou graficky znázorněné 4 panenky v barevných šatech a uvedený text identifikující výrobek (Beauty) a další anglické texty (SHE IS VERY BEAUTIFUL. BLOND HAIR. A PAIR OF BRIGHT AND ROUND AND BIG EYES. SMALL UPTURNED NOSE. A CHERRY SMALL MOUTH. SHE HAS TWO VERY BEAUTIFUL DRESSES. SHE WOULD WALK. LIKE A LITTLE GIRL. AND I TOOK HER HAND. AND SHE WALKED ON. LIKE MY LITTLE SISTER.), země původu, kód No. PF013, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramy), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy