Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „Beauty LEGEND“ NO.2006 5, ITEM NO: TN94485

Vytvořeno: 20. 6. 2013 Poslední aktualizace: 20. 6. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 

  
Panenka „Beauty LEGEND“, NO.2006 5, ITEM NO: TN94485, EAN: 8418868944855
 
Výrobce/ Dovozce/ Distributor/Země původu: neuvedeni / Čína
 
Prodejce: Van Ben Nguyen, Pivovarská 982, 337 01  Rokycany – Nové Město, IČ: 29088852
Provozovna: Centrum levného nákupu, Obchodní dům, Smetanova 69, 250 82  Úvaly
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 16,0 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka s doplňky vysoká cca 11 cm s růžovými vlasy staženými gumičkou. Šaty panenky se zapínáním za krkem jsou v různých barvách (např.: top lesklý žlutý, lesklý růžový, lesklý zlatý; sukně červená, zlatá). Součástí balení jsou plastové doplňky (např. růžové kolo se žlutými koly a řídítky, růžová kabelka, zelený hřeben-kartáč, zelená kytara). Panenka je uložena v růžové kartonové krabici s plastovým průhledem. Na přední straně krabice jsou uvedeny tyto texty a údaje: COLLECTION EDITION; Beauty LEGEND; Guide The Vogue Current; 3+ (určení pro děti nad 3 roky věku). Na zadní straně obalu je opět varování před použitím dětmi do 3 let věku formou anglického textu i piktogramu, uvedení piktogramu značení shody CE a značky Zeleného bodu, kód 2006 5, uvedení země původu (MADE IN CHINA) a znovu texty specifikující výrobek, uvedené již na přední straně. Na zadní straně krabice je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (PANENKA ITEM NO:TN94485), uvedení výrobce, přeškrtnuté údaje o dovozci (zůstal pouze text ČR), uvedení země původu, čarový (EAN) kód, upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let textem i piktogramem, piktogramy značky shody CE, Zeleného bodu a další.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy