Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 27. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q889-30

EAN: 8591920008891(kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 (neexistující firma)

Prodejce: MIXSTAR Trade s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 05585236 (zboží bylo zakoupeno na tržnici SAPA, předložen nabývací doklad od společnosti EVOD, s.r.o., Kloboučnická 13/1425, Praha 4, IČO: 27162354 – firma neexistuje)
(provozovna: Mixstar, Hulvácká 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 47,5 ± 19,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada 2 plastových panenek. Velká panenka cca 28 cm, typu Barbie a malá panenka cca 10 cm, obě s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenky jsou baleny v barevné papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (barevnými šaty). Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, EVERY GIRL HAS A PRINCESS DREAM!), obrázek panenky v klobouku, motýla a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky v klobouku a obrázky šatů, kabelky, různobarevných bot dalších doplňků, text identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.1805, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách je identický text (HAPPY PARTNER! FASHION, EVERY GIRL HAS A PRINCESS DREAM!) a obrázek šatů, kabelky a bot. Na horní straně skládačky je text (HAPPY PARTNER! FASHION, EVERY GIRL HAS A PRINCESS DREAM!) a na spodní straně jsou vícejazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (panenka) a kódy Q889-30, Q889T2H168K. Dále je zde uveden neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a distributorovi, upozornění v českém jazyce včetně upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Přílohy