Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty Fashion

Vytvořeno: 1. 10. 2020 Poslední aktualizace: 5. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 
panenka Beauty Fashion, No.8012

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: TT9173K20

EAN: 8599173000198 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 12, Česká republika (firma neexistuje)

Dovozce: neuveden

Prodejce: Thi Mai Tran, Zimmlerova 2895/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 05837766

(prodejna: Prodejna smíšeného zboží, Dobrovského 36/3, 741 01 Nový Jičín)

 
Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 37,4 ± 15,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou obrázky hvězdiček, text identifikující výrobek (Beauty Fashion) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky a hvězdiček, texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.8012, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na boční straně jsou obrázky střevíců, kabelky a anglické texty. Na horní straně skládačky je upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO:TT9173K20, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a distributorovi, upozornění v českém jazyce, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy