Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty FASHION, No. PF011

Vytvořeno: 19. 10. 2020 Poslední aktualizace: 19. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Beauty FASHION, No. PF011

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKTY, Item NO:CH-040

EAN: 8593123140408 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Z & D Global s.r.o. (firma neexistuje)

Distributor: neuveden

Prodejce: Ngoc Manh Tran, Dukelská třída 276/83, 614 00 Brno – Husovice, IČO: 63350343

(prodejna: Tran Ngoc Manh, Josefská 612/15, 602 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 34,6 ± 13,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (šaty, plastová panenka vysoká cca 10 cm s barevnou koloběžkou). Na přední straně skládačky jsou obrázky růží,  panenek s ozdobnou mašlí ve vlasech a text identifikující výrobek (Beauty FASHION). Na zadní straně skládačky jsou obrázky růží a panenek, texty identifikující výrobek a další anglické texty, údaj o zemi původu, kód No. PF011, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na boční straně je obrázek panenky s hvězdičkami ve vlasech, text identifikující výrobek a další anglické texty. Na dolepené etiketě na zadní straně skládačky je uveden chybný český název výrobku (PANENKTY), kód Item NO:CH-040, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy