Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty, FASHION MODELS PRETTY GIRLS, NO.1866

Vytvořeno: 24. 8. 2022 Poslední aktualizace: 24. 8. 2022

Misterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Beauty, FASHION MODELS PRETTY GIRLS, NO.1866
údaje na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO:TT6248K52
EAN: 8590624820204

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 12

Prodejce: Van Khoi Duong, 463 46 Příšovice 157, IČO: 0137527

(prodejna: potraviny, 463 46 Příšovice 157)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 13,18 ± 2,64 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty (event. s doplňky – mašle, plastová kabelka). Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Beauty FASHION MODELS PRETTY GIRLS) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ ages). Na zadní straně skládačky jsou fotografie 3 panenek a obrázek srdcí, text identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód NO.1866, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách jsou fotografie panenek a anglické texty. Na horní straně skládačky je uveden text „Beauty PRETTY GIRLS“. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), údaj o distributorovi a zemi původu, kód ITEM NO:TT6248K52, EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).