Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty CHARMING

Vytvořeno: 31. 8. 2017 Poslední aktualizace: 31. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Beauty CHARMING, No. 8095

(značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO:TT2435K25,

EAN: 8593435169289 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 24829773

Prodejce: HOANG BONUS s.r.o., Říční okruh 2340/28, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČO: 05842808 (Prodejna textil-obuv-elektro, Míru 14/2, Město Albrechtice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 31,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými vlasy vysoká cca 15 cm, balena v papírové skládačce s plastovým průhledným čelním okénkem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, kód výrobku, země původu, označení shody CE, piktogram Zeleného bodu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a číselně: 3+). Na skládačce je rovněž anglická informace o testování výrobku podle mezinárodních norem. Na dolepené bílé papírové etiketě je uveden český název výrobku, alternativní kód výrobku, neplatný čárový – EAN – kód, název a adresa distributora (Cešká Repblika), země původu (Výrobeno v P.R.C), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy